Termeni si conditii

1. Drepturi de proprietate intelectuala

1.1 Siteul ZACONEX.ro („Siteul”) este in proprietatea si administrarea ZACONEX

1.2 Siteul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzand, fara limitare, toate materialele pe care Siteul le contine, indiferent de forma ori continutul acestora si fara a se limita la texte scrise, imagini, documente audio, video sau audiovideo, logouri, sloganuri etc. („Continutul”) este proprietatea ZACONEX.

1.3 Prin simpla incarcare (expediere) pe Site a unor materiale de catre utilizatori, se considera ca, in mod legal si cu respectarea oricarui drept al tertilor, expeditorul autorizeaza in mod expres ZACONEX sa utilizeze si sa dispuna fara restrictii de respectivul material.

1.4 Sub rezerva prevederilor Capitolului 3 de mai jos, este strict interzisa copierea, reproducerea si/sau utilizarea in orice alt mod a Continutului si a oricarei parti din acesta fara permisiunea in scris a ZACONEX.

2. Conditii generale pentru utilizarea Siteului

2.1 Conditiile generale de acces si utilizare („Termeni si Conditii”), detaliate mai jos, sunt aplicabile in totalitate, permanent si in mod neconditionat tuturor vizitatorilor/utilizatorilor Siteului.

2.2 Prin accesarea Siteului si utilizarea continutului acestuia, utilizatorul ia la cunostinta si accepta implicit Termenii si Conditiile prezente, care inlocuiesc orice alte acorduri anterioare. Ca urmare, in cazul in care Termenii si Conditiile Siteului nu sunt considerate acceptabile pentru utilizator, este recomandabil ca acesta sa inceteze imediat utilizarea Siteului.

2.3 In cazul utilizatorilor/vizitatorilor minori, se prezuma ca accesarea/utilizarea Siteului, inclusiv, dar fara limitare la acestea, postarea de texte si imagini, participarea interactiva la activitatile de pe Site etc. se realizeaza cu acordul si sub supravegherea reprezentantului lor legal.

2.4 Accesul catre acest Site poate fi restrictionat sau suspendat oricand, fara o instiintare prealabila, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul executiei unei sesiuni de mentenanta, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubiri in sarcina ZACONEX.

3. Obligatii si drepturi ale utilizatorilor Siteului

3.1. Continutul se poate descarca doar in scopul pentru care a fost creat Siteul, pentru folosul personal si fara caracter comercial si cu conditia ca utilizatorul sa respecte drepturile de autor (copyright) si orice alte drepturi de proprietate intelectuala aferente.

3.2. Nu este permisa distribuirea, modificarea, copierea (cu exceptia celor mai sus mentionate), transmiterea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licente de folosire, crearea de lucrari derivate din, sau transferarea, vinderea sau folosirea Continutului in alt mod, fara acordul in scris al ZACONEX, daca nu se prevede altfel in Termenii si Conditiile prezente.

3.3. Este interzisa folosirea Siteului pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are character amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament contrar legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, sau ar putea conduce la atragerea  raspunderii civile, contraventionale, disciplinare, penale sau de alta natura sau ar incalca in alt mod legea. ZACONEX va coopera cu oricare dintre autoritatile desemnate in scopul aplicarii legii si se va conforma cu orice hotarare judecatoreasca sau cerere a organelor abilitate prin care se solicita dezvaluirea identitatii oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie sau materiale de acest fel pe sau prin intermediul Siteului.

3.4. Este interzisa utilizarea Siteului in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial.

3.5. ZACONEX isi rezerva dreptul de a dispune oricand masuri privind restrictionarea accesului oricarui utilizator/vizitator care incalca prevederile Termenilor si Conditiilor sau sunt suspecti ca incalca drepturi de autor si/sau alte drepturi de proprietate intelectuala

4. Confidentialitate

4.1. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de email transmise pe ZACONEX.ro, prin posta electronica sau prin orice alta modalitate, vor fi folosite in conformitate cu Politica privind datele cu caracter personal (Capitolul 8 de mai jos).

4.2. Sub rezerva prevederilor Capitolului 1 de mai sus, orice alt fel de comunicari sau materiale transmise pe Site, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.

5. Modificari ale Continutului Siteului

5.1. ZACONEX nu isi asuma nicio forma de raspundere pentru felul in care este accesat si/sau utilizat Continutul Siteului de catre utilizatori sau pentru implicatiile care ar putea decurge din accesarea si/sau utilizarea acestuia

6. Exonerarea de Raspundere

6.1. Accesarea si utilizarea Siteului este o alegere care apartine utilizatorului. Fiecare utilizator este exclusiv raspunzator atat pentru propriile activitati desfasurate in cadrul contului sau cat si pentru acuratetea, corectitudinea si legalitatea informatiilor furnizate cu ocazia utilizarii Siteului.

6.2. ZACONEX sau orice alta persoana implicata in conceperea, producerea sau dezvoltarea Siteului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, care ar putea rezulta din sau in legatura cu accesarea si utilizarea Siteului sau a Continutului. ZACONEX nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru niciun prejudiciu care ar putea sa apara in urma accesarii sau utilizarii Siteului, a descarcarii oricarui material, informatie, text, imagine, fisier video sau audio de pe acest Site.

6.3. ZACONEX nu isi asuma niciun fel de raspundere cu privire la orice erori sau disfunctionalitati ale programelor de calculator utilizabile in legatura cu vizitarea/utilizarea Siteului si nu poate fi facut raspunzator pentru erori intervenite in legatura cu expedierea/receptionarea mesajelor de tip email.

7. Linkuri catre siteurile unei terte parti

7.1. Siteul ZACONEX.ro poate contine linkuri catre alte siteuri. Accesarea acestor linkuri este la libera alegere a utilizatorului.

7.2. Pentru respectivele siteuri, raspunderea integrala o poarta proprietarii siteurilor in cauza. Pentru evitarea oricarui dubiu, ZACONEX nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru conditiile de confidentialitate, securitate si de functionalitate ale acestor siteuri. De asemenea, ZACONEX nu raspunde de continutul, calitatea sau natura siteurilor care pot fi accesate prin legaturi de pe Site si nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute pe astfel de siteuri. In cazul in care utilizatorul intra printrun link pe aceste siteuri, isi asuma personal orice fel de risc.

7.3 Fara a se limita la cele mai sus mentionate, ZACONEX isi declina in mod special orice raspundere daca aceste siteuri:

  1. Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
  2.  Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
  3. Au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui scop licit, moral si conform ordinii publice;
  4. Nu ofera o securitate adecvata;
  5. Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv;
  6. Sunt licentioase, calomnioase, ori lezeaza in orice mod interesele sau drepturile utilizatorului, insa nelimitat la situatiile de mai sus.

8. Politica privind datele cu caracter personal

8.1 Prevederi Generale

8.1.1. Siteul respecta dreptul la intimitate si viata privata. De asemenea, Siteul respecta si se conformeaza legislatiei in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

8.1.2. In cele ce urmeaza sunt prezentate informatii generale despre datele personale pe care Siteul le poate colecta si modul in care aceste date pot fi procesate. De asemenea, sunt prevazute instructiuni in cazul in care utilizatorul nu doreste ca datele sale personale sa fie colectate sau diseminate atunci cand viziteaza Siteul.

8.2 Protectia datelor cu caracter personal

8.2.1. ZACONEX se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul in mod explicit si fara echivoc ca ZACONEX sa foloseasca datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati, in scopurile prevazute in Termeni si Conditiile de utilizare a siteului. Datele furnizate de catre Utilizatori sunt strict confidentiale. ZACONEX se angajeaza in fata Utilizatorilor Siteului sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate.

Utilizatorul, odata cu inregistrarea online in vederea participarii la abonarii la Newsletterul ZACONEX, este de acord ca atat ZACONEX in calitate de operator de date cu caracter personal, sa prelucreze datele personale obtinute de de la utilizator, in urmatorul scop: (i) transmiterea newsletterului solicitat prin abonare.

8.2.2. De asemenea, Utilizatorul isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre ZACONEX, si daca este necesar, de catre afiliatii si colaboratorii acestora. (acest site foloseste Cookieuri).

8.2.3. ZACONEX asigura Utilizatorilor pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de Utilizator catre terti.

8.2.4. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, ZACONEX se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care le furnizeaza Utilizatorul Siteului.

8.2.5. ZACONEX se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale Utilizatorilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

8.2.6. Utilizatorilor Siteului le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv, dar fara limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor etc.

9. Revizuiri ale Termenilor si Conditiilor

9.1. ZACONEX isi rezerva dreptul de a modifica, adauga sau retrage Termenii si Conditiile Siteului la orice ora si fara preaviz.

9.2. Orice utilizare a Siteului dupa schimbarea acestor Termeni si Conditii inseamna implicit ca utilizatorul este de acord cu modificarile aparute.

10. Legea aplicabila. Litigii

10.1. Termenii si Conditiile prezente sunt guvernate de legea romana.

10.2. Utilizatorii agreeaza ca orice neintelegeri aparute in legatura cu utilizarea Siteului sa fie supuse spre solutionare instantei romane competente de la sediul central al ZACONEX.